- pakiet powłok ceramicznych 

- zabezpieczenie newralgicznych miejsc folią ochronną ppf