• korekta lakieru
  • aplikacja wosku
  • czyszczenie wnętrza
  • czyszczenie dekli kół
  • czyszczenie komory silnika
  • czyszczenie elementów chromowanych